Aktualności

Polskie produkty w sieciach handlowych

W środę, 11 kwietnia, podczas Tragów WorldFood Warsaw, odbyła się debata „Polskie produkty w sieciach handlowych” z udziałem przedstawicieli POHiD, Jeronimo Martins Polska, Bakallandu i Unii Owocowej.

Czytaj Dalej

POHiD na spotkaniu z MRPiPS

W Centrum Partnerstwa Społecznego 5 kwietnia odbyło się spotkanie, zorganizowane przez MRPiPS z udziałem przedstawicieli organizacji branżowych, partnerów społecznych, związków zawodowych i Państwowej Inspekcji Pracy. Dotyczyło Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Czytaj Dalej

Niemarnowanie żywności

Senat na posiedzeniu plenarnym 15 marca przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności wraz z wybranymi poprawkami zgłoszonymi w II czytaniu. Projekt ustawy został przekazany 20 marca do Sejmu.

Czytaj Dalej

Nowe przepisy dot. przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W poniedziałek 29 stycznia 2018 r. została podpisana przez Prezydenta RP Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wprowadza ona ogólny zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, z wyjątkiem wyznaczonych przestrzeni w punktach sprzedaży do spożycia tych napojów na miejscu.

Czytaj Dalej