Aktualności

Uwagi POHiD do projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

POHiD przekazał do UOKiK uwagi do projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Należy zwrócić uwagę, iż mimo częściowo trafnych rozwiązań projektu, jak choćby tych dotyczących wprowadzenia jako zasady terminu 1 miesiąca dla przeprowadzanych przez UOKiK postępowań czy utajniania terminu realizacji warunku, większość proponowanych zmian należy ocenić negatywnie.

Czytaj Dalej