Aktualności

Komunikat w związku z informacją NBP dot. braku kompromisu w sprawie obniżek interchange

POHiD od początku prac prowadzonych w NBP popierał kompromisową koncepcję redukcji opłat interchange, zawierającą scenariusz stopniowego obniżenia opłat do poziomu średniej europejskiej. Wskutek faktycznego veto ze strony jednego z interesariuszy koncepcja ta nie weszła w życie (…) W tej sytuacji uważamy, że jedynym efektywnym sposobem rozwiązania problemu jest regulacja prawna.

Czytaj Dalej

Komunikat POHiD po posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego przy Zarządzie NBP

29 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego NBP dotyczące kompromisowego rozwiązania problemu zbyt wysokich opłat interchange w płatnościach kartami płatniczymi. NBP przedstawiło stanowisko w kwestii dalszych działań po odmowie przystąpienia do porozumienia przez MasterCard. POHiD wyraża zaniepokojenie przedłużaniem się rozstrzygnięcia problemu.

Czytaj Dalej

POHiD współautorem broszury „Zrównoważony łańcuch dostaw”

Ministerstwo Gospodarki wydało broszurę „Zrównoważony łańcuch dostaw”. Opracowano ją na zlecenie Grupy ds. Zrównoważonej Konsumpcji stanowiącej jedną z czterech grup roboczych wspierających prace międzyresortowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Przewodniczącą Grupy jest Pani Renata Juszkiewicz, Prezes POHiD.

Czytaj Dalej