Aktualności

II edycja kampanii konsumenckiej „Czytaj etykiety – chroń siebie i swój świat!”

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Federacja Konsumentów rozpoczynają drugą edycję kampanii edukacyjnej, skierowanej do konsumentów – klientów sieci handlowych. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi konsumentów na kluczowe aspekty zrównoważonej konsumpcji, a szczególnie zachęcenie do czytania etykiet umieszczanych na produktach. Kampania pod hasłem „Czytaj etykiety – chroń siebie i swój świat!” zostanie przeprowadzona w dniach 15-28 kwietnia br. na terenie sieci handlowych Auchan, Carrefour, Makro Cash&Carry, Real i Tesco.

Czytaj Dalej

Konferencja „FMCG- rynek dóbr szybkozbywalnych. Innowacyjne rozwiązania oraz optymalizacja kosztów operacyjnych”

POHiD objął patronatem konferencję „FMCG- rynek dóbr szybkozbywalnych. Innowacyjne rozwiązania oraz optymalizacja kosztów operacyjnych”, organizowaną 23 kwietnia br. przez dziennik „Rzeczpospolita”. Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń oraz prezentacja uzyskanych sukcesów wynikających z wdrożenia najefektywniejszych i najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku oraz wskazanie skutecznych możliwości optymalizacji kosztów produkcyjnych w branży FMCG.

Czytaj Dalej

Raport IBnGR „Opłata Interchange. Ekonomiczne i prawne uwarunkowania regulacji ustawowej”

POHiD z ciekawością odnotował niezależny, ekspercki, głos w dyskusji na temat potrzeby regulacyjnego obniżenia opłaty interchange. Na potrzebę takiej regulacji wskazuje raport „Interchange. Ekonomiczne i prawne uwarunkowania regulacji ustawowej”, opracowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), przy współpracy kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Czytaj Dalej

Komunikat POHiD w sprawie ochrony wizerunku polskiej żywności na rynkach eksportowych

POHiD uczestniczy w pracach Rady Gospodarki Żywnościowej, poświęconych eliminacji praktyk protekcjonistycznych i dyskryminacji polskiej żywności na rynkach eksportowych w Unii Europejskiej, głównie zaś na rynku Republiki Czeskiej. Jako organizacja środowiska gospodarczego dużych firm handlowych, uważamy że sektor żywnościowy jednoczy w sobie zarówno produkcję, jak i przetwórstwo oraz dystrybucję żywności na rynku krajowym i rynkach zewnętrznych. Wszelkie działania dyskryminujące i protekcjonistyczne naruszają ład prawny i gospodarczy UE.

Czytaj Dalej

Komunikat POHiD dotyczacy rezygnacji NBP z likwidacji monet o niskich nominałach

POHiD z satysfakcją odnotowuje medialną informację o odejściu przez NBP od planów ustawowego wycofania z obiegu monet o niskich nominałach (1 i 2 grosze). Przypominamy, że wielokrotnie – zarówno w mediach, jak i w korespondencji oficjalnej z NBP – podnosiliśmy szereg wątpliwości, które ostatecznie znalazły zrozumienie w obu wymienionych instytucjach publicznych.

Czytaj Dalej