Aktualności

Firmy POHiD deklarują przestrzeganie Wytycznych GLW

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji informuje, że sieci handlowe zrzeszone w Organizacji po raz kolejny w tym roku zadeklarowały przestrzeganie Wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

Czytaj Dalej

Stanowisko POHID popierające regulację zasad naliczania opłaty interchange

7 listopada br. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, na którym odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Druk Senatu nr 191), regulującego kwestię opłaty interchange. POHiD uważa, że jedynym rozwiązaniem tej problematycznej sytuacji jest regulacja prawna.

Czytaj Dalej

Komunikat w związku z informacją NBP dot. braku kompromisu w sprawie obniżek interchange

POHiD od początku prac prowadzonych w NBP popierał kompromisową koncepcję redukcji opłat interchange, zawierającą scenariusz stopniowego obniżenia opłat do poziomu średniej europejskiej. Wskutek faktycznego veto ze strony jednego z interesariuszy koncepcja ta nie weszła w życie (…) W tej sytuacji uważamy, że jedynym efektywnym sposobem rozwiązania problemu jest regulacja prawna.

Czytaj Dalej

Komunikat POHiD po posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego przy Zarządzie NBP

29 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego NBP dotyczące kompromisowego rozwiązania problemu zbyt wysokich opłat interchange w płatnościach kartami płatniczymi. NBP przedstawiło stanowisko w kwestii dalszych działań po odmowie przystąpienia do porozumienia przez MasterCard. POHiD wyraża zaniepokojenie przedłużaniem się rozstrzygnięcia problemu.

Czytaj Dalej