Aktualności

POHiD współautorem broszury „Zrównoważony łańcuch dostaw”

Ministerstwo Gospodarki wydało broszurę „Zrównoważony łańcuch dostaw”. Opracowano ją na zlecenie Grupy ds. Zrównoważonej Konsumpcji stanowiącej jedną z czterech grup roboczych wspierających prace międzyresortowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Przewodniczącą Grupy jest Pani Renata Juszkiewicz, Prezes POHiD.

Czytaj Dalej

Uwagi POHiD do projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

POHiD przekazał do UOKiK uwagi do projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Należy zwrócić uwagę, iż mimo częściowo trafnych rozwiązań projektu, jak choćby tych dotyczących wprowadzenia jako zasady terminu 1 miesiąca dla przeprowadzanych przez UOKiK postępowań czy utajniania terminu realizacji warunku, większość proponowanych zmian należy ocenić negatywnie.

Czytaj Dalej