Aktualności

Apel POHID o zachowanie progu wykroczenia na poziomie 250 zł

Na najbliższym posiedzeniu Sejm RP będzie rozpatrywał nowelizację KPK (druk sejmowy nr 1586), w tym zmianę art. 119 Kodeksu Wykroczeń dot. zmiany progu kwalifikacji czynów, jako wykroczenia z obecnych 250 zł wartości straty do wysokości straty nie przekraczającej ¼ płacy minimalnej (ok. 400 zł).POHiD wielokrotnie zwracał uwagę na negatywne skutki proponowanej nowelizacji, w tym szczególnie kosztu, jaki będzie poniesiony przez całe społeczeństwo. Dlatego apelujemy o nie podnoszenie progu wykroczenia z obecnego poziomu 250 zł.

Czytaj Dalej

Projekt zniesienia podatku VAT na darowizny żywności czynione przez firmy handlowe

POHiD z radością i satysfakcją odnotował informację, że Komisja Finansów Sejmu RP przyjęła w dniu 23 lipca 2013 r. poprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. ustawa o VAT), która ma zwalniać z podatku VAT darowizny czynione na cele charytatywne organizacjom pożytku publicznego, przez wszystkie podmioty gospodarcze, w tym oczywiście przez firmy handlowe (chodzi o art. 43 pkt 16).

Czytaj Dalej

POHiD członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług MG

7 maja 2013 r. Minister Gospodarki powołał oficjalnie Radę Konsultacyjną ds. Handlu i Usług, której zadaniem jest wspieranie Ministerstwa w podejmowaniu działań na rzecz znoszenia barier i zjawisk działających dysfunkcyjnie w sektorze handlu i usług. W skład Rady wchodzą organizacje reprezentujące przedsiębiorców, w tym Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, oraz przedstawiciele środowiska naukowego.

Czytaj Dalej

Seminarium „Aktualne problemy polskiego handlu”.

13 czerwca br. POHiD organizuje seminarium „Aktualne problemy polskiego handlu”. Na spotkaniu odniesiemy się do problemów, które nurtują aktualnie branżę handlową. Chodzi tutaj przede wszystkim o zakaz handlu w niedzielę, zbyt wysoką opłatę interchange, nowe przepisy podatkowe, problemy związane z gospodarką odpadami, traktowanie przestępstw jako wykroczeń oraz wizerunek polskiej żywności.

Czytaj Dalej