Aktualności

Informacja POHiD w sprawie nowych regulacji dotyczących kas fiskalnych

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) pragnie zwrócić uwagę na projektowane regulacje dotyczące prowadzenia ewidencji obrotu, kryteriów technicznych i serwisu kas rejestrujących, popularnie nazywanych kasami fiskalnymi. Są to regulacje kluczowe dla wszystkich punktów handlowych i usługowych, objętych obowiązkiem podatkowym VAT.

Czytaj Dalej

Komunikat POHiD dotyczący planów likwidacji monet o niskich nominałach

NBP przedstawił projekt ustawy dotyczący obniżenia popytu na monety 1 i 2 groszowe, zawierający zapis o zaokrąglaniu należności uiszczanej przez klienta przy kasie do 5 groszy. POHiD rozumie troskę NBP o koszty emisji pieniądza w Polsce i uproszczenie systemu płatności gotówką, ale pragniemy poinformować, że z punktu widzenia handlu projekt ten budzi szereg wątpliwości.

Czytaj Dalej

Senat przyjął zapisy obniżające interchange

13 grudnia br. Senat RP podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Zawiera on korzystne dla akceptantów rozwiązania, o które środowisko handlu (w tym szczególnie POHiD) upominało się od 2001 roku. W ustawie znajduje się zapis dotyczący maksymalnego dopuszczalnego poziomu opłaty interchange (na poziomie 1% wartości transakcji w 2013 roku, 0,7% w latach 2014-2015 i 0,5% w 2016 roku). Projekt ustawy znosi przymus honorowania wszystkich kart płatniczych przez akceptantów w swoich placówkach (wprowadza prawo do wyboru rodzaju akceptowanych kart), zawiera również zapisy korzystne dla nowo powstających systemów płatniczych.

Czytaj Dalej

Firmy POHiD deklarują przestrzeganie Wytycznych GLW

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji informuje, że sieci handlowe zrzeszone w Organizacji po raz kolejny w tym roku zadeklarowały przestrzeganie Wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

Czytaj Dalej

Stanowisko POHID popierające regulację zasad naliczania opłaty interchange

7 listopada br. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, na którym odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Druk Senatu nr 191), regulującego kwestię opłaty interchange. POHiD uważa, że jedynym rozwiązaniem tej problematycznej sytuacji jest regulacja prawna.

Czytaj Dalej