Aktualności

Nowe przepisy dot. przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W poniedziałek 29 stycznia 2018 r. została podpisana przez Prezydenta RP Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wprowadza ona ogólny zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, z wyjątkiem wyznaczonych przestrzeni w punktach sprzedaży do spożycia tych napojów na miejscu.

Czytaj Dalej

Ustawa o opakowaniach

Z początkiem roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2056), wprowadzająca opłatę recyclingową za lekkie torby z tworzywa sztucznego (z folii o grubości między 15 a 50 mikronów) na zakupy.

Czytaj Dalej

Opinia MSZ o ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele

Zgodnie z opinią Ministerstwa Spraw Zagranicznych projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele wymagać będzie notyfikacji Komisji Europejskiej, ponieważ przewiduje on objęcie zakazem również sprzedaż w sklepach i na platformach internetowych, które traktowane są jako usługi społeczeństwa informacyjnego.

Czytaj Dalej