Branże handlu i usług chcą przywrócenia Rady Konsultacyjnej

Branże handlu i usług chcą przywrócenia Rady Konsultacyjnej

Organizacje zrzeszające podmioty zajmujące się handlem i usługami złożyły w kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego pismo z prośbą o reaktywowanie Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Rada Konsultacyjna została powołana po utworzeniu Departamentu Handlu i Usług w Ministerstwie Gospodarki w 2011 roku i działała w latach 2012-2015. Zrzeszała organizacje reprezentujące środowiska handlu i usług w naszym kraju. Była platformą wymiany opinii dotyczących kluczowych dla branży handlowej kwestii, była też istotnym merytorycznym partnerem dla resortu, dysponującym bieżącą wiedzą o handlu w Polsce oraz o trendach i tendencjach rynkowych.

Mimo iż Rada Konsultacyjna była jedynym ciałem doradczym, reprezentującym interesy całego środowiska handlu i usług, jesienią 2016 r. Ministerstwo podjęło decyzję o jej likwidacji.

Podmioty działające w szeroko pojętej branży handlowej oraz usług, których troską jest dobro tego sektora, widzą istotną potrzebę współdziałania z Rządem, a szczególnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, w celu wypracowania wspólnych inicjatyw zmierzających do efektywnego rozwoju branży, a w konsekwencji całej polskiej gospodarki.

Branże mają nadzieję, że Premier przychylnie odniesie się do inicjatywy reaktywowania Rady Konsultacyjnej, która ma na względzie przede wszystkim rozwój naszego kraju.

Organizacje, które podpisały się pod wnioskiem o reaktywowanie Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług:

 • Instytut Badania Rynku Konsumpcji i Koniunktur
 • Kongregacja Przemysłowo-Handlowa
 • Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNIBUD
 • Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości
 • Polish Vodka Association
 • Polska Federacja Producentów Żywności
 • Polska Izba Handlu
 • Polska Izba Paliw Płynnych
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 • Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
 • Polska Rada Centrów Handlowych
 • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 • Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy
 • Związek Rzemiosła Polskiego