Big Data & AI Congress

Big Data & AI Congress

POHiD jest patronem Big Data & AI Congress, który odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia w hotelu Sheraton w Warszawie. Big Data & AI Congress skupia się na tematyce związanej z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych, komunikowaniem się urządzeń różnego typu, machine learning i przede wszystkim zastosowaniem sztucznej inteligencji we współczesnym biznesie.

Big Data & AI Congress to spotkanie przedstawicieli każdego sektora biznesu, administracji rządowej i samorządowej, mediów i nauki, dające możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami zajmującymi praktycznym wykorzystaniem technologii i rozwiązań cyfrowych.

Poruszane podczas kongresu tematy skupiają się na biznesowym wykorzystaniu danych o klientach; ujmują problematykę wykorzystania nowych możliwości oraz związanych z nimi szans i zagrożeń. W ramach dyskusji zostaną zaprezentowane praktyczne studia przypadku, analizy powdrożeniowe, omówione skuteczne strategie, wdrożenia i benchmarki. Dzięki interdyscyplinarności poruszanych tematów, zarekomendowane w dyskusjach rozwiązania mogą być inspiracją dla przedsiębiorstw, instytucji oraz miast.

Więcej informacji na stronie >>