BEZPIECZNE ZAKUPY – najwyższym priorytetem branży handlowej

Renata Juszkiewicz, Prezes POHiD:

Bezpieczeństwo polskich konsumentów i pracowników handlu jest najwyższym priorytetem branży handlowej. Dzięki wdrożonym standardom i reżimom sanitarnym, polscy klienci w bezpieczny sposób mogą nabyć żywność i inne towary niezbędne do funkcjonowania gospodarstw domowych. W sieciach handlowych zrzeszonych w POHiD wdrożone zostały rozwiązania wykraczające poza odgórne zalecenia GIS.

Branża z zadowoleniem przyjęła zmniejszenie ograniczeń obowiązujących w sklepach od 20 kwietnia, tj. nowe limity dotyczące liczby osób w sklepie – w placówce handlowej o powierzchni do 100 m2 na jedno stanowisko kasowe przypadają 4 osoby, a w placówkach powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej sklepu.

Postulujemy, aby w II etapie znoszenia ograniczeń przywrócić funkcjonowanie obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m2, czyli galerii i parków handlowych oraz obiektów wolnostojących powyżej 2 tys. m2, przy wdrożeniu bezpiecznych rozwiązań obejmujących:
• ograniczenie liczby osób,
• zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sklepach,
• sposób poruszania się w pasażu handlowym,
• nadzór i sposób kontroli,
• środki ochrony osobistej i reżimy sanitarne,
• osobne wejścia i wyjścia z centrum, jeżeli istnieją takie możliwości techniczne,
• rezygnacja z eventów,
• wyłączenie miejsc siedzących w kawiarniach, siłowni i placów rozrywki,
• ograniczenie w strefie Food Court do zamówień na wynos.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sklepach:
• ograniczenie liczby klientów przebywających jednocześnie w sklepie
• stacje do odkażania i dezynfekcji rąk, rękawiczki lub woreczki foliowe przy wejściach do sklepu
• oznaczenie 1,5 m odległości w kolejkach przy kasach
• godziny dla seniorów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00
• radiowęzeł i plakaty informacyjne z instrukcjami dotyczącymi zachowania zasad bezpieczeństwa
• osłony pleksi, oddzielające kasjera od klienta
• maski, przyłbice i rękawiczki dla personelu sklepu
• systematyczna dezynfekcja stanowisk kasowych, półek, posadzek oraz wózków i koszyków itp. z użyciem preparatów o podwyższonym działaniu dezynfekującym
• codzienna, regularna dezynfekcja toalet
• procedury w razie stwierdzenia zakażenia wśród pracowników

#wspolnieodpowiedzialni