Apel POHiD do Prezydium Sejmu RP

 

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zwraca do Prezydium Sejmu RP z apelem o jak najszybsze podjęcie decyzji w sprawie dalszego biegu procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych, przygotowanego przez Senat RP i przesłanego do Sejmu RP dla dalszego procedowania.

Rzeczony projekt, po przejściu wszystkich etapów postępowania w Senacie RP trafił do Sejmu RP, gdzie poddany został analizie w Komisji Ustawodawczej, która zarekomendowała go do dalszego procedowania. Jako taki ma być przedmiotem decyzji Prezydium Sejmu, po której Pani Marszałek będzie mogła nadać mu numer i tym samym uruchomić merytoryczny etap procedury legislacyjnej w Sejmie RP.

Biorąc pod uwagę możliwość zażądania dodatkowych opinii przez Prezydium Sejmu RP, informujemy że projekt ustawy był już wszechstronnie opiniowany na wcześniejszych etapach swej drogi legislacyjnej – m.in. w Senacie RP, podczas prac Komisji Finansów Publicznych i Budżetu oraz w Sejmie, w trakcie prac Komisji Ustawodawczej. Uważamy, że poczynione konsultacje są na tyle wszechstronne i wielopodmiotowe, że dodatkowe opinie nie wnosząc nic nowego, wydłużą jedynie tok prac parlamentarnych. W dotychczasowej procedurze liczne instytucje i organizacje wszystkich zainteresowanych sektorów i branż, wyraziły swą opinię i sugestie, wykorzystane w pracach parlamentarnych:

American Expres Services Europe Limited
Bank Gospodarstwa Krajowego
Business Centre Club
Europejski Bank Centralny
First Data
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
Master Card Worldwide
Minister Finansów
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Narodowy Bank Polski
PKO Bank Polski
Polska Izba Handlu
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ETOLL"
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
VISA
Związek Banków Polskich
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców