Apel organizacji pracodawców do rządu RP w sprawie 30-krotności

Apel organizacji pracodawców do rządu RP w sprawie 30-krotności

Organizacje pracodawców wystosowały 31 lipca apel do Rady Ministrów o utrzymanie górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie społeczne przynajmniej do 2020 r. i podjęcie rzeczowych rozmów z parterami społecznymi.

Przedstawiciele rządu wciąż nie zajęli jednoznacznego stanowiska w kwestii utrzymania limitu trzydziestokrotności składek na ZUS, wskazując, że konstytucyjność przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (znoszącej zasadę trzydziestokrotności) będzie badał Trybunał Konstytucyjny.

Jednak odwołanie zaplanowanej rozprawy przed TK zwiększa niepewność co do tego, jakie prawo będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Z tego względu szereg organizacji pracodawców (Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, BCC, ZPP i POHiD) skierowało apel w celu jednoznacznego wyjaśnienia stanowiska rządu.

Więcej >>