Aktualności

POHiD na spotkaniu z MRPiPS

POHiD na spotkaniu z MRPiPS

W Centrum Partnerstwa Społecznego 5 kwietnia odbyło się spotkanie, zorganizowane przez MRPiPS z udziałem przedstawicieli organizacji branżowych, partnerów społecznych, związków zawodowych i Państwowej Inspekcji Pracy. Dotyczyło Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Więcej

Nowe przepisy dot. przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Nowe przepisy dot. przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W poniedziałek 29 stycznia 2018 r. została podpisana przez Prezydenta RP Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wprowadza ona ogólny zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, z wyjątkiem…

Więcej

Ustawa o opakowaniach

Ustawa o opakowaniach

Z początkiem roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2056), wprowadzająca opłatę recyclingową za lekkie torby z tworzywa sztucznego (z folii o grubości między 15 a 50 mikronów)…

Więcej