Aktualności

Firmy POHiD deklarują przestrzeganie Wytycznych GLW

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji informuje, że sieci handlowe zrzeszone w Organizacji po raz kolejny w tym roku zadeklarowały przestrzeganie Wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

Więcej

POHiD współautorem broszury „Zrównoważony łańcuch dostaw”

Ministerstwo Gospodarki wydało broszurę „Zrównoważony łańcuch dostaw”. Opracowano ją na zlecenie Grupy ds. Zrównoważonej Konsumpcji stanowiącej jedną z czterech grup roboczych wspierających prace międzyresortowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Przewodniczącą Grupy jest Pani Renata Juszkiewicz, Prezes POHiD.

Więcej