Raport Komisji Parlamentu Europejskiego w sprawie marnotrawienia żywności

Daniel Calleja Crespo, dyrektor generalny GD ds. spraw środowiska dostrzega pilną potrzebę zwalczania marnotrawienia żywności. Za pomocą zrozumiałego dialogu, uwzględniającego potrzeby handlowców należy poprawić poziom świadomości, przedstawić konkretne korzyści (obniżenie kosztów, nowe rynki) w ramach gospodarki obiegowej, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.