Jednolity Rynek Cyfrowy niezbędny dla przyszłego rozwoju handlu detalicznego i hurtowego 

Christian Verschueren: “Europa musi pilnie zacząć wykorzystać moc największego rynku krajów rozwiniętych aby być w stanie konkurować z innymi gwałtownie rozwijającymi się gospodarkami na świecie. Choć treści cyfrowe są nierozłączną częścią e-commercu, towary materialne nadal są najistotniejszym elementem sprzedaży online w naszym sektorze. Jednolity Rynek Cyfrowy może jedynie funkcjonować jeśli powstanie zharmonizowany i dogodny Jednolity Rynek towarów, który mógłby się sprawdzić w dobie cyfrowej. Bariery, które nadal istnieją i tendencja państw członkowskich do tworzenia nowych są priorytetem do zwalczenia przez trzy główne instytucje UE oraz rządy państw członkowskich.”