Raport e-commerce

Komisja potwierdza zwiększenie presji ze strony producentów w tym bezpośredniej konkurencji za pośrednictwem ich własnych sklepów internetowych, zwiększenie zastosowania systemu dystrybucji selektywnej jako środka do odzyskania lepszej kontroli nad kanałami dystrybucyjnymi, i zwiększenie ograniczeń praw umownych związanych z cenami, korzystania z rynku, narzędzi do porównywania cen.

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_en.pdf