V Kongres Bezpieczeństwa Żywności

V Kongres Bezpieczeństwa Żywności

V Kongres Bezpieczeństwa Żywności już 6 listopada 2018 r.  w Warszawie. W ramach wydarzenia odbędzie się również wystawa produktów innowacyjnych. POHiD po raz kolejny jest partnerem Kongresu.

Kongres prezentuje integralne podejście do bezpieczeństwa żywności, wskazując na ścisłe, nierozerwalne powiązanie wszystkich etapów i uwarunkowań łańcuchów technologicznych, logistycznych i funkcjonalnych. Aby sprostać różnorodnym wyzwaniom współczesnego rynku, jednostronne podejście skoncentrowane na klasycznych badaniach nie jest już wystarczające. Wymagane jest podejście multidyscyplinarne, łączące kwestie ekonomiczne, społeczne i prawne, a także dyscypliny nauk technicznych, środowiskowych i przyrodniczych.

Więcej na stronie >>